Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

Брюксел дава на съд България заради БДЖ

Проблематични са качеството на въздуха, запорите на имоти, убежищата

Публикувана: 08 Nov 2018 14:20
Обновена: 08 Nov 2018 14:19
Прочетена: 1142
Брюксел дава на съд България заради БДЖ

Европейската комисия е решила да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България за това, че държавата не е осигурила правилното въвеждане и прилагане на общностното законодателство за безопасността на железопътните превози, стана ясно от съобщение на Комисията.
Правилата изискват от държавите в ЕС да създадат разследваща служба, която в своята организация, юридическа структура и при вземането на решения, е независима от железопътните дружества, управителя на инфраструктурата, службите за налагане на таксите и за разпределянето на инфраструктурен капацитет, и нотифицирания орган, както и от всяка страна, чиито интереси биха могли да бъдат в противоречие със задачите, възложени на разследващите. В това отношение България не е осигурила пълното въвеждане и прилагане на правилата на национално равнище, пояснява ЕК.

Българското законодателство не осигурява разследването на тежки железопътни произшествия и инциденти от независима разследваща служба. Крайният срок за въвеждането на правилата изтече на 30 април 2006 година.

Със становище през октомври 2017 г. ЕК поиска от България да въведе и правилно приложи правилата, но нашата страна все още не е предприела необходимите законодателни мерки, за да изпълни задълженията си, отбелязва ЕК

Европейската комисия призова настоятелно България и Чехия да приведат своето законодателство за качеството на въздуха в съответствие с европейските правила

Двете държави показват пропуски във въвеждането на няколко разпоредби на директивата в своето законодателство, като някои важни принципни разпоредби не са отразени правилно в националното право.

България и Чехия получават официални уведомителни писма с двумесечен срок за отговор. Ако държавите не отговорят, ЕК може да реши да изпрати мотивирано становище, се посочва в съобщението.

ЕК призовава България и Румъния да въведат изцяло правилата за запор на имущество от престъпна дейност

Европейската комисия призова България и Румъния да въведат изцяло правото на ЕС за временната забрана (замразяване/запор) и изземане (конфискация) на средствата и облагите от престъпна дейност.

С директивата се установяват минималните правила за обезпечаването на имущество при възможно последващо изземане и за отнемането на имущество при наказателни дела. Благодарение на действащите разпоредби на ЕС това улеснява националните власти при отнемането и възстановяването на средствата и облагите от престъпна дейност в ЕС, се посочва в съобщението.

Държавите от ЕС трябваше да въведат директивата в националното си законодателство до 4 октомври 2015 година. България и Румъния не са изпратили уведомления до ЕК за национални мерки. Затова днес ЕК реши да изпрати мотивирани становища. България и Румъния разполагат с два месеца за отговор, а в противен случай ЕК може да реши да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз, се посочва в съобщението.

ЕК : България да спазва правилата на ЕС в областта на убежището

Европейската комисия съобщи, че е решила днес да изпрати официално уведомително писмо на България за неправилното прилагане на законодателството в областта на убежището. Комисията е установила, че недостатъците в българската система за предоставяне на убежище и свързаните с нея помощни услуги са в нарушение на директивите за процедурите за убежище, за условията на приемане и Хартата на основните права.

Опасенията се отнасят до настаняването и законното представителство на непридружени непълнолетни; правилното откриване и подпомагане на уязвими кандидати за убежище; предоставянето на подходяща правна помощ; задържането на кандидати за убежище и защитните мерки в рамките на процедурата по задържане.

ЕК одобри финансирането на връзката между газопроводите на България и Гърция

Плановете за българската и гръцката помощ за изграждане и работа на връзката са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, се посочва в съобщение на ЕК. Проектът ще допринесе за сигурността и разнообразяването на енергийните доставки в ЕС, без да наруши неправомерно конкуренцията, се допълва в становището.

Според еврокомисаря по конкуренцията Маргрете Вестагер ЕК одобрява помощ, която ще бъде предоставена от България и Гърция, тъй като е ограничена до това, което е необходимо за осъществяването на проекта, и затова е в съответствие с правилата за държавната помощ.

С одобрените днес мерки ще бъдат подкрепени изграждането и експлоатацията на 182 километра междусистемна връзка между Гърция (Комотини) и България (Стара Загора). Междусистемната връзка е предвижда пренос на три милиарда кубически метра природен газ годишно от Гърция до България до 2021 година. По-нататък възможностите за пренос може да се увеличат до пет милиарда кубически метра и да се създадат условия за обратен пренос от България към Гърция.

ЕК: България изцяло да въведе правилата за техническата изправност на превозните средства

Европейската комисия призовава България и Кипър изцяло да въведат европейските правила за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета в своето национално законодателство.

В съответната директивата са посочени елементите, подлежащи на преглед по време на проверката на техническата изправност, методите за преглед, неизправностите и тяхната оценка. Въпреки че посочените държави са изпратили уведомления за национални мерки за въвеждане и са заявили пълно въвеждане, според ЕК то е непълно.

 

Назад