Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

Полезно! Какво трябва да знаете преди да заминете на работа в чужбина!

Ето какви документи да си подготвите

Публикувана: 30 Nov 2018 14:28
Обновена: 30 Nov 2018 14:30
Прочетена: 652
Полезно! Какво трябва да знаете преди да заминете на работа в чужбина!

Имате право да живеете във всяка страна от ЕС, където работите като наето лице, самостоятелно заето лице или в която сте командирован.

Престой в чужбина до 3 месеца

Пригответе своята национална лична карта или паспорт

За граждани на страни от ЕС единственото изискване за пребиваване в друга страна от ЕС за по-малко от 3 месеца е да притежават валидна национална лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си лична карта или паспорт.

В тези страни могат да ви глобят или задържат временно, ако оставите документите си за самоличност у дома, но не могат да ви принудят да се върнете във вашата страна само по тази причина.

Проверете дали трябва да носите по всяко време със себе си лична карта или паспорт в приемащата страна:

Съобщаване за вашето присъствие

В някои страни от ЕС трябва да съобщите за вашето присъствие на съответните власти в рамките на разумен период след пристигането си. Те могат да ви наложат санкции, например глоба, ако не го направите.

Научете повече за съобщаването за присъствие.

Депортиране

В изключителни случаи приемащата държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени основанията за депортирането и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Имате право да живеете във всяка една страна от ЕС, ако работите там.

Регистрация на пребиваване

През първите 3 месеца от вашия престой приемащата страна не може да изисква от вас да се регистрирате. Можете да го направите, ако желаете.

След 3 месеца приемащата страна може да изиска от вас да регистрирате пребиваването си в местните органи, да покажете, че работите там, и да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой.

Научете как да регистрирате пребиваването си в чужбина.

Ако изгубите работата си

Ако изгубите работата си, докато живеете в друга страна, можете да останете да живеете там, ако:

 • сте временно неработоспособен поради болест или злополука,
 • сте регистриран в съответното бюро по труда като принудително безработен. Ако сте работил по-малко от година преди това, запазвате правото си да бъдете третиран като гражданите на съответната държава за ограничен период от поне 6 месеца
 • преминавате през професионално обучение. Ако не сте принудително безработен, обучението трябва да е свързано с предишната ви работа

Искане за напускане и депортиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Ако вече не отговаряте на условията, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи приемащата държава може да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за вашето депортиране и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако в продължение на 5 години непрекъснато сте живели законно като работещ в друга страна от ЕС, автоматично придобивате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

Следните видове отсъствия не се отразяват върху непрекъснатостта на вашето пребиваване:

 • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно),
 • по-дълги отсъствия за отбиване на задължителна военна служба
 • едно отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини като бременност, раждане, сериозно заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

Постоянно пребиваване след по-малко от 5 години

Може да получите право на постоянно пребиваване след по-малко от 5 години в някоя от следните ситуации:

 • пенсионирате се и сте работили в страната през последната година или сте живели там непрекъснато в продължение на 3 години;
 • вече не сте трудоспособен и сте живели в съответната страна непрекъснато в продължение на 2 години;
 • вече не сте трудоспособен поради злополука на работното място или професионално заболяване. В този случай имате право да останете, независимо колко време сте живели в страната преди злополуката или заболяването.
 • ако започнете работа в друга страна от ЕС като трансграничен работник — трябва да се връщате в страната на местопребиваването си поне веднъж седмично — но преди това сте работили в продължение на 3 години в страната, в която искате да получите право на постоянно пребиваване.
 • Документ за постоянно пребиваване

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване — с него се удостоверява правото ви да живеете в приемащата страна безусловно

Вижте повече на: europa.eu

Назад