Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

Не произнасяйте тези английски думи така!

30 думи, които казваме грешно

Публикувана: 14 Dec 2018 15:00
Обновена: 14 Dec 2018 13:40
Прочетена: 1573
Не произнасяйте тези английски думи така!

Английският е един от най-разпространените езици на земята. Някои казват, че той днес изпълнява замисъла на есперанто - универсалния човешки език, пише Мениджър NEWS.

В момента почти 1.8 милиарда души по света го говорят. Английският е гъвкав и лесен за научаване. Въпреки това, в него има много думи, които доста хора произнасят погрешно. Причината би могла да е, че това не е техният майчин език и си имат местен акцент. Следващите 30 думи са тези, които най-често биват произнасяни неправилно. Случва се дори на хора, чийто майчин език е английският.

1. Almond (бадем): Английската дума за този сух плод се произнася "амънд". Транскрипция: [ ˈɑː.mənd ]. "Л" не се изрича, не казвайте "алмънд".

2. Bury (погребвам): Произнася се "бери", като боровинката. Транскрипция: [ˈberi ]. Не е нито "бюри", нито "бъри".

3. Dengue (денга): Това африканско заболяване се произнася "денджи". Транскрипция (брит. анл.): [ ˈdeŋ.ɡi ]. Не казваме "денгю".

4. Dessert (десерт): Произнася се "дизърт". Транскрипция: [ dɪˈzɜːt ]. Неправилно е да казваме "дезърт", което означава пустиня (desert).

5. Schedule (програма). В американския английски правилното произношение е "скеджуул". Транскрипция: [ ˈskedʒuːl ]. В британския английски, обаче, вярното произношение е "шедююл". Транскрипция: [ ˈʃedjuːl ]. 

6. Zebra (зебра): В американския английски звукът на буква "з" е "зий". Следователно – "зийбра". Транскрипция: [ ˈziː.brə ]. От друга страна, в британския английски може да се каже "зебра". Транскрипция: [ ˈzeb.rə ]. 

7. Niche (ниша): В британския може да се произнесе "нийш"/ [ niːʃ ]. А в американския – "нич"/ [ nɪtʃ ].

8. Bowl (купа): Прознася се на британски "баул". Транскрипция: [ bəʊl ]. На американски е "боул"/ [ boʊl ]. 

9. Euler (Ойлер): Името на швейцарския математик и физик се изрича Ойлер, а не Юлер или Юлър.

10. Truth (истина): Произнася се "труут", а не само "трут". Транскрипция: [ truːθ ]. 

11. Epitome (въплъщение): Много хора казват "епитоум", но правилното е "ипитъми" - [ ɪˈpɪt.ə.mi ].

12. Develop (развивам): Правилното е "дивелъп", а не "дейвейлъп" или други. Транскрипция: [ dɪˈvel.əp ]. 

13. Pizza (пица): Правилното е "пийтса", а не "пица". Транскрипция: [ ˈpiːt.sə ]. 

14. Monk (монах): Трябва да се произнася "мънк", също както "дрънк" (пиян). Хората погрешно казват "монк".

15. Genre (жанр): Правилно е "жонр", "жанр"/ [ ˈʒɑ̃ː.rə ], [ ˈʒɒn- ]. ("Ж" като във "вижън" – vision, визия). Често е произнасяно грешно "жEнър". 

16. Quote (цитат): Правилно е "куоут". Транскрипция: [ kwoʊt ]. Някои казват "коут", или "куот", което е грешно.

17. Sour (горчив): Правилно е "сауър", като "пауър" – power, сила. Често се произнасяно "саар", "соур". 

18. Quinoa (киноа): Правилно произношение – "кинуа". Транскрипция: [ kɪnˈwɑː ] или [ kɪˈnəʊə ]. Грешното – "кийноа".

19. Ethyl, methyl (етил, метил): Правилното – "eтил"/ [ ˈeθɪl ], "метил" [ ˌmeθil ] с мека буква "т". Тези думи се бъркат като "ийтайл", "мийтайл".

20. Porsche (Порше): Правилното произношение е "Поршъ". Често е произнасяно грешно като "Порш".

21. Salon (салон): Трябва да се произнася приблизително като "сълоон", "селон". Американска транскрипция: [ səˈlɑːn ]. Британска: [ ˈsæl.ɒn ]. Грешното е "салуун".

22. Police (полиция): Правилно произношение: "пълийс"/ [ pəˈliːs ]. Грешно – "пуулийс" и др.

23. Chauvinism (шовинизъм): Правилно – "шъу-, шоувинизъм". Британска транскрипция: [ ˈʃəʊ.vɪ.nɪ.zəm ], американска - [ ˈʃoʊ- ]. Грешно – "чоувинизъм".

24. Coupon (купон): Правилно – "куупон". Грешно – "куупън".

25. Gauge (измервам): Правилно – "гейдж". Грешно – "годж".

26. Raspberry (малина): Правилно на британски английски - "раазбъри", с транскрипция [ ˈrɑːz.bər.i ], а на американски - "резбери" [ ˈræz.ber- ]. Грешно – "распбери". "П" не се произнася.

27. Cocoa (какао): Трябва да се произнася "коукоу", а не "коукоа”.

28. Capris (три четвърти панталони): Правилно – "къприйз". Грешно – "кейприйз".

29. Victuals (провизии): Правилно произношение – "витълс"/ [ ˈvɪt.əlz ]. Грешно – "викчуълс".

30. Plumber (водопроводчик): "Б" не се произнася. Правилно е "плъмър".

Източници: Lifehack.org; Dictionary.cambridge.org

 

Назад