Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

Още 9 наказателни процедури срещу България наложи Брюксел

Не спазваме евростандарти в екология, правосъдие, кредити, дипломи

Публикувана: 24 Jan 2019 20:30
Обновена: 02 Aug 2020 19:58
Прочетена: 1859
Още 9 наказателни процедури срещу България наложи Брюксел

Европейската комисия реши да започне шест нови и да премине към следващ етап по други три наказателни процедури срещу България за неспазване на европейското законодателство. Процедурите са по широк кръг въпроси от правосъдието и прането на пари до енергетиката, земеделието, екологията и обществените поръчки.

Еврокомисията настоява за уточнения от българските власти по техни твърдения, че са въвели в националното право последните директиви за прането на пари, по които проверките на Брюксел изкарват несъответствия. Директивите са част от ангажимента на правителството за допускането ни в чакалнята на еврото.

“Навременното и правилно транспониране на правилата е от решаващо значение за ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като показаха няколко неотдавнашни скандали за изпиране на пари в ЕС. Пропуските в една държава членка могат да се отразят върху всички останали“, се казва в писмото, което вече е изпратено в София.

България е сред група страни, които неправилно са приложили в националното си законодателство европейските правила за обществените поръчки и концесиите. Тя получава 2 месеца да се обясни с Комисията за пропуснати текстове по 3 директиви от 2014 г., които трябваше да заработят на национално ниво преди почти 3 г.

Правителството е предупредено и за прилагането на европейското решение за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат присъди за лишаване на свобода. Те трябваше да бъдат въведени в националното законодателство до 2011 г., а по информация на Комисията “в България законодателният процес е на ранен етап и страната все още не е уведомила Съвета и Комисията за транспонирането”.

Еврокомисията губи търпение и по наказателната процедура по прилагането на евродирективата за защитата на данните, която беше отворена миналото лято. Все още предстои тя да бъде въплътена в български закон, за да защити личните данни на жертвите, свидетелите и на заподозрените в процеси по наказателни дела.

Брюксел настоятелно приканва България да преразгледа реда за събиране на вземания от търговците по потребителски договори, включително за заеми. Съдебната практика на Съда на Европейския съюз задължава националните съдилища да преценят неравноправния характер на договорните условия ex officio, тоест дори ако потребителят не повдигне въпроса. До момента в България заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение обаче се издават без съществени проверки от съдилищата, твърди Еврокомисията. Потребителите могат да ги оспорват само при много строги условия.

“По-конкретно, някои кредитори, като например банки, могат да получат заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, като потребителите разполагат с много ограничени възможности, за да предотвратят или да оспорят изпълнението, базиращо се на несправедливи договорни условия”, пише в писмото от Брюксел.

“Честитка” получава правителството и за това, че българското законодателство не прилага правилата за признаване на професионалните квалификации, придобити в други държави от Съюза, което се тълкува като нарушаване на работата на общия пазар.

Енергийното министерство получава 2 месеца отсрочка да прокара в парламента промени в закона за енергетиката, които да вкарват в българското право изискванията на директивата за енергийната ефективност от 2012 г., с която се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС на всички етапи от енергийната верига - от производството до крайния потребител.

Забелязано е и забавянето на екологичното министерство, което трябваше да определи границите на защитените територии по “Натура 2000”. България е очертала само 9 от 230 територии от значение за Общността за специални защитени зони в рамките на изисквания срок и не е определила цели и мерки за опазване на биоразнообразието за всяка от тях, се казва в мотивите на Комисията за отваряне на наказателна процедура за неприлагане на европейското право.

Еврокомисията е недоволна и от обясненията на земеделското министерство защо продължава да прилага собствена схема за оценка на качеството на селскостопанските продукти и храни, след като България се е съгласила да прилага европейските стандарти от влизането си в ЕС на 1 януари 2007 г.
По всички започнати и продължени днес процедури Брюксел дава 2 месеца на правителството за действие под заплаха, че ще премине към следващи санкции, някои от които са свързани с предявяване на искове пред Съда на ЕС в Люксембург.

Единствената добра вест е на сметката на икономическото министерство, което е успяло да затвори наказателната процедура за прилагането на евродирективата за исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила. Българското право вече съответства на европейското при исковете за компенсации за вреди от действието на картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Пострадалите вече би трябвало да получават по-лесен достъп до доказателствата за установяване на щети и повече време, за да предявят претенции.

източник:dnes.bg

 

Назад