Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

ВАЖНО! Как самонаетите чужденци във Великобритания получават помощ заради коронавируса?

Специалисти говорят пред "Новини Лондон" за това как да кандидаствате за обезщетението

Публикувана: 06 Apr 2020 08:19
Обновена: 30 Nov 2020 10:10
Прочетена: 5131
ВАЖНО! Как самонаетите чужденци във Великобритания получават помощ заради коронавируса?

Лора Табакова е консултант в благотворителнaтафондация Work Rights Centre (регистрационен номер 1165419).  Организацията предоставя безплатни и поверителни съвети както ипрактическа помощ относно трудовите права и заетост във Великобритания.

Телефони за връзка: 0300 4000 100 / 0790 138 6068

Имейл: contact@workrightscentre.org

Какви са правата на тези работници, които трябва да се самоизолират поради covid – 19?

За тези, които все още са на работа, но със симптоми на болестта или техен член от домакниството им е заразен, имат право на платен болничен, равняващ се на £94.25 на седмица от първият денна заболяването. От 6 – ти Април 2020, сумата се равнява на  £95.85 на седмица. Така нареченият “болничен лист поради изолация/isolation note”  може да се получи от NHS 111: https://111.nhs.uk/

Тези, които изкарват £118 на седмица имат право на платен болничен, както и е важно е да се отбележи, че следните категории работници имат право на болничен:

  • Работещи през агенции
  • Работещи на временен трудов договор
  • Работещи с фиксиран срок на договора
  • Работещи на постоянен договор
  • Работещи на договор с нулеви часове (има допълнителни условия)

Тези от нас, които са самонаети, нямат право на платен болничен. Могат да кандидастват за Universal Credit или биха могли да бъдат одобрени за други държавни помощи, например: New Style Job Seeker’s Allowance (JSA), Employment Support Allowance (ESA).

 Повечето български граждани живеещи и работещи във Великобритания са самонаети. Кажете ни повече относно, новата схема на британското правителство да подпомогне тези самнаети, които загубиха работните си места в определени сектори, като например строителство, почистващата индустрия?

Правителството въведе нова схема за подпомагане на самоанети лица, чиито доходи са засегнати от пандемията. Схемата се нарича “Self-employment Income Support Scheme”. Схемата е под формата на субсидия от държавата за тези самонаети, чиито годишни приходи не надвишават сумата от £50.000, както и доходите им се акумулират основно от саманетост. За тези, които не са подали данъчните си декларации за данъчната година 2018/2019, трябва да го направят до 23ти Април 2020, за да имат парво на субдидия. Важно е да се спомене, че данъчните (HMRC) ще се свържат с тези самнаети, които отговарят на условията. Максималната сума, която може да се отпусне е £2, 500 на месец. Очаква се първите плащания да започнат в началото на юни 2020.

 Каква конкретна помощ от работодателите може да бъде очаквана? Има ли програма, която би могла да помогне на тези, които работят в производството, услуги, чрез агенции,  и т.н.?

Подобно на субсидията за самонаети, правителството въведе схема за подпомагане на бизнеси, чиито работници попадат в следните категории:

  • Работещи през агенции
  • Работещи на временен трудов договор
  • Работещи с фиксиран срок на договора
  • Работещи на постоянен договор
  • Работещи на договор с нулеви часове (има допълнителни условия)

Грантът може да бъде отпуснат само на фирми, чиито работницит не извършват никаква дейност (работници пуснати по отпуск / workers on furlough). Тоест, всяка фирма, която желае да използва субсидията, трябва първо да се консултира с работнциите, от които смята, че бизнесът няма нужда в периода на пандемия. След консултацията, решението и всички детайли (например продължителността на отпуската; минимумът е 3 седмици, максимумът е до карят на май 2020) трябва да бъде в писмен вид.

Тези работници, които са в отпуска (furlough) ще получат 80% от наднците си. Работодателите не са длъжни да заплатят 100 % от пълните им надници. Точната сума по време на отпуската ще зависи от средните им доходи за последните 12 месеца. За тези, които са наети за по – малко от 12 месеца, работодателят ще вземе предвид заплатата средно аритметично за последните няколко месеца (приблизително 3 месеца).

Собственици на дружество с ограничена отговорност (ltd) и нямащи работници, биха ли могли да кандидастват за субсидията?

Ако компaнията е неактивна (dormant)директорите биха имали възможността да бъдат одобрени. 

Назад