Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

Тони Петкова от Settled за "Новини Лондон": Обърнете се към нас при нужда от помощ!

Ето какви грешки допускаме най-често при кандидастване за уседналост

Публикувана: 20 Apr 2020 09:44
Обновена: 25 Nov 2020 16:36
Прочетена: 1891
Тони Петкова от Settled за "Новини Лондон": Обърнете се към нас при нужда от помощ!

Здравейте, госпожо Петкова. Първо да ви благодаря, че ще отделите време за провеждането на това интервю. Вие работите за  Settled, благотворителна организация, която има за цел подпомагането на гражданите на ЕС при подаване на декларации за уседналост. Разкажете ни повече за организацията?

Settled бе основана през април 2019 от членове на the3million, организация за защита правата на гражданите на ЕС във връзка с Брекзит. Settled работи независимо от the3million, тъй като е благотворителна организация, регистрирана под номер 1184580, с основна цел да помага на по-уязвими и трудни за достигане граждани на ЕС и техните семейства да кандидатсват за новите статути на уседналост. Това включва предоставяне на информация за необходимостта от кандидатстване, за условията, сроковете и правата на всеки, в зависимост от това дали ще получи временен или постоянен статут на уседналост ( pre-settled or settled status). Практическа помощ за подаване на апликациите, информация как да сe проверява статута онлайн и как да сe актуализира, в случай че хората си сменят паспорта/личната карта, имейл адреса или телефонния номер. Актуална информация за работата на Хоум офис по време на Ковид-19 и въведената карантина, как да се свържат с тях, какви са новините и т.н.

Settled е сертифицирана от OISC (Office of Immigration Services Commissioner), агенцията, която отговаря за регулирането на имиграционните услуги в Обединеното кралство.

Settled е една от 57те организации, в консорциум с IOM и още две, които получиха грантове от Хоум офис за да помагат на уязвими граждани на ЕС.

Какви са нейните основни цели?

Какви най-често молби за помощ получавате и какви са най-големите опасения на гражданите на ЕС, в това число и на българите?

Освен че помагаме с предоставяне на информация и с попълване на апликации, хората също се свързват с нас и питат най-различни неща. Как да си проверят статута, как и какви доказателства да изпратят, как да си актуализират данните на новия паспорт, как и кога да подадат молба за постоянен статут, тъй като са получили временен. Как да кандидаствата за децата си, за възрастни родители, които са дошли да живеят при тях, за партньори, които не са от страна на ЕС. Много и разнообразни са въпросите.

Нашите най-големи опасения са за тези, които са по-изолирани, не достига достатъчно информация до тях и могат да пропуснат крайния срок за кандидастване, който е 30.06.2021. Друго опасение е че тези, които са получили временен статут (pre-settled status) може да пропуснат да кандидатсват навреме за постоянен (settled status), преди временният да стане невалиден. Ако пропуснат срока, ще се окажат без легален статут и ще трябва да кандидастват за такъв по новите имиграционни правила на Обединеното кралство. Всеки сам трябва да се погрижи и да не забравя да го направи своевременно. Хоум офис няма да изпраща съобщения и да напомня, както някои хора си мислят. Би било чудесно, но засега това не се предвижда.

Какви трудности срещат европейците при подаване на молба за уседналост?

Трудностите произтичат от различни неща. Ще спомена само някои.

Недостатъчното владеене на английски език затруднява доста хора и те не могат да се справят сами.

Недостатъчно умения да се работи онлайн и да се ползват дигитални технологии. При тези статути всичко е онлайн и дигитално – кандидатстването, използването на получения статут, актуализирането и поддържането му, както и предоставянето му на трети страни (например на работодатели, наемодатели, лекари и т.н.). В момента това все още не е необходимо, но от 01.01.2021 ще започне да се изисква.

Някои хора се затрудняват с намирането на доказателства за пребиваването си тук, както и със снимането и изпращането им. При кандидатстването се въвежда NIN (Национален осигурителен номер). Не е задължителен, но е добре да се въведе от всички, които го имат. Чрез него системата ще изтегли информация от базата данни на HMRC ( Кралската служба за приходи и митници) или DWP (Службата по заетостта и пенсиите). Ако човек е работил, независимо дали на трудов договор или самонает, ако е получавал някакъв вид социални помощи или пенсия, в повечето случаи ще излезе информация за него. Затрудненията идват, когато това не се получи, обикновено поради някаква грешка или дефект в обмяната на информация между системите на различните държавни институции. Тогава трябва да се изпратят доказателства за периода, в който не е намерена информация. Доказателствата, които могат да се изпратят са много и включват всякакви видове официални писма и документи.

Има ли много случаи на отхвърлени молби и какви са най-честите причини за тях?

Съвсем наскоро Хоум офис публикува статистика за апликациите, които са обработили досега. Това са над 3.1 милиона, разгледани и финализирани до 31.03.2020. До 31.01.2020 имаше много малко откази, може би 10-15 общо, всички бяха на основание на извършени тежки криминални престъпления. През февруари и март броят нараства значително. Откази са получили общо около 600 човека досега и са на базата на две главни основания. Suitability ground (дали човекът е подходящ). Тук обикновено се взема под внимание криминалното минало, специално тежките криминални проявления. Второто основание е на базата на eligibility ground (дали се квалифицираш за статута). Отказите в този случай са най-често поради непредоставени доказателства за пребиваване в Обединеното кралство. Около 98% от тези 600 отказа са на основание на eligibility ground. От Хоум офис казват че са се опитвали многократно да се свържат с хората, за да получат необходимите доказателства и да завършат апликациите им, но не са успели.

Искам да отбележа, че ако някой е получил отказ, поради това че не е успял да предостави доказателствата, които са били поискани, до края на 2020 година може да кандидатства отново.

При попълването на апликация, какви са най-често допусканите грешки?

В началото някои хора се заблуждаваха и приемаха времен статут вместо постоянен. Това мисля че вече отшумя, тъй като Хоум офис въведе допълнителен въпрос в апликацията, разграничаващ тези, които да били в Обединенто кралство 5 и повече години, от останалите.

Понякога хората не довършват апликацията, мислят си че са я изпратили, а не са. Имаме доста такива случаи. Казват че са кандидатствали, но още не са получили имейл, който да потвърди това. След като им обясним как да проверят или проверим заедно, се оказва че не са я изпратили.

В периода на карантина и изолация, как осъществявате помощ на лицата, имащи нужда от тях? Увеличават или намаляват нуждаещите се от такава?

Никак не е лесно в момента. Опитваме се да организираме работата си онлайн или по телефона. Доста трудно е по този начин да се достигне до тези, които са най-уязвими и имат най-много нужда от помощ. Тези, при които ходехме на място преди пандемията и им помагахме да кандидатсват. Голяма част от тях не могат да се справят сами, някои нямат подходящ телефон за приложението, не говорят английски добре, други са възрастни или болни. За тях най-добре е лична среща, което засега е невъзможно.

Бих казала че като цяло намалява броят на тези, които не са кандидатствали или не знаят че трябва да го направят. Голям брой хора обаче все още имат нужда от помощ и ще продължават да имат. За довършване на започнати апликации, за ползването на статута, за яснота за правата, които имат с временен и постоянен статут. За особеностите при временния статут, какво трябва да правят, за да могат да се квалифицират за постоянен. Има новодошли или такива, които смятат да дойдат до края на 2020. Да вмъкна само, че всеки, който иска да се възполза от схемата на уседналост, трябва да дойде в Обединенто кралство до 31.12.2020. За тези, които дойдат след това, ще има нови правила.

Затруднения идват и от факта, че телефонните линии за помощ на Хоум офис са затворени временно. Ако някой иска да се свърже с тях, може да го направи само онлайн. Тези, които нямат биометричен документ за самоличност, не могат да кандидастват сега, защото в момента може да се кандидатсва само онлайн, чрез приложението за мобилни телефони. Хоум офис не приема нищо по пощата, включително лични документи. По тази причина хората не могат да актуализират данните на личните си документи, ако са ги сменили. Това не трябва да ги притеснява обаче. Статутите са свързани с документа за самоличност, с който е кандидатсвано, но изтичането на срока на валидност на паспорта или личната карта не прави статута невалиден. Когато Хоум офис обяви подновяване на дейностите по пощата, тогава могат да го направят.

Каква е цената на вашите услуги и как може хората да ви потърсят за помощ?

Settled e нова благотворителна организация, с малък екип, с увеличаващ се брой доброволци и с амбицията да помогнем на възможно най-голям брой уязвими и трудни за достигане граждани на ЕС.

Всичките ни услуги са безплатни.

Финансираме се като кандидатстваме по различни проекти, какъвто е този с Хоум офис и грантовете, който обявиха.  

Как могат хората да ни потърсят за помощ?

Бих препоръчала на всички, които ползват Facebook, да се присъединят към новосъздадения форум за български граждани. Там ще могат да задават въпроси и да се информират за всичко, свързано със статутите на уседналост: https://www.facebook.com/groups/207180347375663/

Уеб страницата на Settled е преведена на български език и има много информация. https://settled.org.uk/bg/

Могат да пишата на имейл: info@settled.org.uk, на български или английски.

Могат да звънят на 07511 214684, всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа, на български или английски.

Ако някой има нужда от помощ за самата апликация, можем да се уговорим и да помогнем чрез някоя от онлайн платформите: Skype, Viber, Messenger, WhatsApp.

За съжаление, в момента, поради пандемията и наложената карантина, не можем да правим това, което правехме досега – да организираме срещи и да ходим по места, за информационни сесии и практическа помощ с апликациите.

Ще се радвам ако продължим да помагаме на нашите сънародници в тези трудни времена, както и на всички граждани на ЕС и техните семейства.

Какви са вашите най-често давани съвети към хората, които тепърва ще преминават през този процес? Кое е най-важното, което трябва да знаем?

Да не отлагат много, да кандидатстват навреме. Крайният срок е до 30.06.2021, но ние съветваме всички, които могат, да го направят до края на 2020, когато приключва преходния период.

Да потърсят помощ, ако имат затруднения. Нека ни се обадят. Ако случаят е по-сложен и ние не можем да помогнем, ще ги свържем с наши партньорски организации, в които има имиграционни адвокати. Ако искат да ползват платени услуги от имиграционен съветник, нека първо се уверят, че е такъв и има право да извършва тази дейност. Не знам дали всички са наясно, но предлагането на имиграционни съвети и услуги, без да си сертифициран за това от OISC, се счита за престъпление в Обединеното кралство.

Имаме вече доста случаи с български граждани, на които някой е помогнал за апликацията, обикновено срещу заплащане. Този някой е направил апликацията, но не си е направил труда да обясни на хората как да си влязат в профила, как да си проверят статута и как да докажат, че го имат. Няколко от тях не само че не знаеха какво да правят, но се оказа, че нямат достъп до статута си. Тези, които са им „помогнали“, са оставили собствените си телефонни номера и имейли. За да се влезе в онлайн профила, всеки трябва да може да получи един 6-цифрен дигитален код, който се изпраща на мобилния номер или имейла, предоставени на Хоум офис при кандидатстването. Тези хора нямаше как да получат кода, защото предоставените имейл и мобилен номер не са техни и нямат достъп. Когато има такъв проблем, ние пишем до Хоум офис, обясняваме как се е случило и молим за помощ. Отнема много време и усилия.

Кандидатсването и получаването на статут на уседналост е само първата стъпка. Този статут трябва да се използва и поддържа за много години напред. Това ще е особено важно след 01.01.2021, когато преходния период свършва и всички граждани на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, ще трябва да доказат правото си да са тук. Затова е много важно хората да се научат как да го ползват, поддържат и предоставят при поискване.

Всички, които имат затруднения или въпроси, могат да се свързват с нас. Винаги сме готови да им помогнем.

 

Благодаря ви за отделеното време!

Назад