Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

Как "твърдият" Brexit ще попречи на учението на българите във Великобритания

Публикувана: 30 Jan 2019 13:59
Обновена: 30 Jan 2019 14:46
Прочетена: 864
Как "твърдият" Brexit ще попречи на учението на българите във Великобритания

Българите, които учат във Великобритания по програмата „Еразъм+” на ЕС, ще имат проблеми, ако Островът се отцепи от Блока без споразумение (т.нар. твърд Brexit). Това става ясно от официално предупреждение от страна на Европейската комисия във връзка с европейската програма, позволяваща обмен на студенти между различните страни членки на ЕС.

Според институцията към 30 март тази година в Обединеното кралство ще има 14 хил. студенти от други страни членки на ЕС, а пък в Блока ще се намират 7000 участници в европейската програма.

„При сценарий без споразумение те няма да могат да завършат обучението си по програма „Еразъм+“ и е възможно след това вече да не отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства”, предупреждава ЕК. Именно затова институцията предлага редица извънредни мерки, които да гарантират, че в случай на твърд Brexit студентите по „Еразъм+” ще могат да завършат обучението си и да продължат да получават съответното финансиране или безвъзмездни средства.

Защита на социалноосигурителните права на гражданите

Комисията е заявявала постоянно, че правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство и тези на гражданите на Обединеното кралство в ЕС са наш приоритет. Те не трябва да плащат цената за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Целта на днешното предложение е да се гарантира, че при сценарий без споразумение социалноосигурителните права на хората, които са упражнили правото си на свободно движение преди оттеглянето на Обединеното кралство, ще се запазят. Тези права включват периоди на осигуряване, (самостоятелна) заетост или пребиваване в Обединеното кралство преди оттеглянето. Това означава например, че ако преди Brexit гражданин на някоя от 27-те държави — членки на ЕС, е работил 10 години в Обединеното кралство, този период следва да бъде взет предвид при изчисляването на неговите пенсионни права от компетентните органи на държавата — членка на ЕС, в която се пенсионира. С предложения регламент се гарантира, че държавите членки ще продължат да прилагат основните принципи на координация на социалната сигурност на ЕС, а именно принципите на равно третиране, приравняване и сумиране. Той не възпроизвежда по никакъв начин значителните предимства на споразумението за оттегляне, договорено на 14 ноември. Това предложение не обхваща правата, които ще се натрупат след 29 март 2019 г., нито прехвърляемостта на паричните обезщетения, продължаващото предоставяне на обезщетения за болест в натура и правилата относно приложимото законодателство.

Защита на бенефициерите на средства от бюджета на ЕС

Както бе подчертавано по различни поводи, всички ангажименти, поети от 28-те държави членки, следва да бъдат изпълнени от 28-те държави членки. Това важи също така при сценарий без споразумение, при който се очаква Обединеното кралство да продължи да спазва всички ангажименти, които е поело по време на членството си в ЕС. Благодарение на днешното предложение, в случай на сценарий без сделка ЕС ще бъде в състояние да изпълни ангажиментите си и да продължи да прави плащания през 2019 г. на бенефициери от Обединеното кралство за подписаните договори и взетите решения преди 30 март 2019 г., при условие че Обединеното кралство изпълни задълженията си по линия на бюджета за 2019 г. и че приеме необходимите одитни проверки и контрол. Това ще спомогне да се смекчи същественото въздействие от сценарий без споразумение в широк кръг от области, получаващи финансиране от ЕС, като например научните изследвания, иновациите или селското стопанство. Този въпрос се разглежда отделно от финансовото споразумение между ЕС и Обединеното кралство при сценарий без споразумение и не засяга въпросното финансово споразумение.

Следващи стъпки

Европейската комисия ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, за да осигури приемане на предложените законодателни актове, което ще позволи влизането им в сила до 30 март 2019 г. Комисията също така обръща внимание на Европейския парламент и
Съвета, че е важно делегираните актове да влязат в сила възможно най-бързо.
 

източник:economic.bg

Назад