Ние използваме "бисквитки", за да улесним вашето сърфиране, и да ви покажем реклами, които може да ви заинтересуват. Научете повече.
Приемам
Novini London

Как да си върнем данъците от чужбина?

Вижте какво е нужно да направим!

Публикувана: 16 Jul 2019 15:31
Обновена: 14 Dec 2019 08:01
Прочетена: 567
Как да си върнем данъците от чужбина?

Пътувате често в странство за повече доходи. Правите го всяка година за сезонна работа или се отказахте от живота в България заради по-светло бъдеще, но се прибирате често. Без значение кое от двете сте избрали не трябва да забравяте, че може да си върнете част от една част от платените в чужбина данъци, а понякога и цялата сума.

Работих в чужбина преди години, но сега разбрах, че мога да си върна поне част от данъците. Това е една от честите реплики, които чуват консултантите от специализираните компании за данъчни консултации. Трябва да знаете, че възстановяването на данък общ доход може да се извърши дори за последните 5 години, но това зависи от държавата. Разлика има в данъчните разпоредби в Германия, където срокът за връщане на данъци е 4 години. Не всички страни са задължени да осчетоводяват данъците си. Ако това не бъде направено, данъците се задържат в страната. Затова законът предвижда възможността за връщане с няколко години назад.

Нещо, което масово не се знае от хората, заминаващи на работа в чужбина, е, че не е задължително да се приберат в България, за да поискат възстановяване на надплатени данъци. Това може да се случи и на територията на съответната държава веднага след края на данъчната година, стига изчисленията да покажат надплатено от изискуемия минимум.

Целият процес по възстановяване отнема средно от 2-4 месеца. Възможно е, обаче, да бъде по-кратък или по-дълъг. Неговата продължителност зависи главно от ефективността на длъжностните лица от тамошния НАП, както и от това дали сами се справяте с процедурата или използвате финансов брокер. Към чужда помощ се обръщат неквалифицираните служители, които не са запознати с данъчното законодателство в страната, където работят.

Молбите за възстановяване на средства от чужбина могат да бъдат отправени в съответната служба веднага след края на данъчна година, като тя може да е различна за всяка страна и не винаги да съвпада с календарната година. Възможно е да направите това и по-рано, при условие че се преустановили работа и не възнамерявате да продължавате с нея в дадената страна по време на текущата финансовата година.

Логично в страните, където има най-много българи има и най-много желаещи да си върнат пари от данъци. Услугите на данъчните консултанти са ползвани масово в страните от Европейския съюз, включително при подаването на годишните данъчни декларации и детски надбавки. Най-предпочитаните дестинации за българите – Германия, Великобритания и Холандия, както и САЩ заради бригадите. Но пари може да получите от труда си и от Нова Зеландия, Норвегия, Австралия и дори Япония.

Колко пари ще ми струва услугата? Когато става въпрос за възстановяване на данъци от компании за данъчни консултации, услугата може да излезе малко по-скъпа. За това, че спестяват време и усилия на клиента си, фирмите искат 10% и 15% от сумата, която заплащате след като си възстановите данъците.

Облагат ли се доходите им по българското законодателство и подават ли декларации у нас? Отговорът е: не. Доходите се облагат там, където се получават. В законодателството на всяка държава има разписани правила как се плащат данъци за доходите, придобити в съответната държава както от местни лица, така и от чуждестранни лица. Нашите сънародници, които живеят и работят в чужбина като наемни работници, не декларират в НАП своите доходи от чужбина, за които вече са платени данъци в държавата, където са придобити.

Какви са доходите, придобити в чужбина, които трябва да се декларират в България? Местните физически лица в България декларират и внасят окончателен данък за доходи, придобити от източници в чужбина, ако това са дивиденти, ликвидационни дялове, лихви по банкови сметки, доходи от доброволно осигуряване и застраховане и доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация и за тях се плаща данък по българското законодателство в размер на 10%.

Източник:Monitor.bg

Назад